Zásady ochrany osobních údajů


(1) Služba neshromažďuje žádné informace automaticky, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie.

Soubory cookie jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k používání webových stránek služby. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjektem, který umisťuje na koncové zařízení uživatele webových stránek soubory cookie a přistupuje k nim, je provozovatel webových stránek: EXTREME HOBBY POLSKA sp. z o.o., Szkolna 90, 62-002 Suchý Las, NIP: 7792393590, Regon 301733801

4. Soubory cookie se používají za účelem:
a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek; tyto soubory umožňují zejména rozpoznání zařízení uživatele webových stránek a vhodné zobrazení webových stránek přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
b) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé Webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
c) udržování relace Uživatele Webových stránek (po přihlášení), díky čemuž Uživatel nemusí na každé podstránce Webových stránek znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
d) remarketingové seznamy - seznamy souborů cookie, které jsou vytvořeny nebo získány jiným způsobem. Seznamy remarketingu budeme používat pro remarketing nebo podobné funkce publika.
(e) seznamy podobných publik - seznamy uživatelů, které vytváří společnost Google na základě "Remarketingových seznamů" a které mohou být použity

5. Služba používá dva hlavní typy souborů cookie: "session" (soubory cookie relace) a "trvalé" (trvalé soubory cookie). Soubory "session" jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.

V rámci Služby se používají následující typy souborů cookie:
a) "nezbytné" soubory cookie umožňující používání služeb dostupných v rámci Služby, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující autentizaci v rámci Služby;
b) soubory cookie používané pro zajištění bezpečnosti, např. používané pro odhalování zneužití v rámci Služby. sloužící k odhalení zneužití autentizace v rámci Webové stránky;
c) "efektivní" soubory cookie umožňující shromažďování informací o způsobu používání Webové stránky;
d) "funkční" soubory cookie umožňující "zapamatování" nastavení zvolených Uživatelem a personalizaci Uživatelského rozhraní, např. s ohledem na zvolený jazyk nebo region, ze kterého Uživatel pochází, velikost písma, vzhled Webové stránky atd.;
e) "reklamní" soubory cookie umožňující poskytování reklamního obsahu více odpovídajícího zájmům Uživatele.

V mnoha případech software používaný k prohlížení internetu (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické zpracování souborů cookie nebo budete informovat o jejich včasném umístění do zařízení uživatele služby. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).
(8) Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

9. Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele služby a používané také inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem služby.

(10) Další informace o souborech cookie naleznete v části "Nápověda" v nabídce vašeho webového prohlížeče.

(11) Společnost EXTREME HOBBY je správcem osobních údajů uživatelů podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926 v platném znění) (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").
Registrací v obchodě poskytuje uživatel své osobní údaje dobrovolně.
Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje uživatele za účelem vyřízení objednávky se souhlasem uživatele vyjádřeným přijetím zásad ochrany osobních údajů a příslušné doložky.
Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, ale je nezbytné pro zadání Objednávky a případné uzavření a plnění Kupní smlouvy.
Osobní údaje, které zákazníci obchodu poskytují společnosti EXTREME HOBBY, představují nezbytné minimum pro realizaci procesu prodeje zboží a jsou používány výhradně k tomuto účelu:
uzavření smlouvy
informování o nových produktech, službách a akcích nabízených obchodem extremehobby.eu - pokud s tím zákazník souhlasí.
Osobní údaje nejsou poskytovány jiným subjektům pro marketingové účely.
Uživatel má právo doplnit, aktualizovat, opravit, požádat o ukončení zpracování nebo vymazat své osobní údaje zpracovávané společností EXTREME HOBBY, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly společností EXTREME HOBBY shromážděny v rozporu se Zákonem, nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Další práva a povinnosti uživatele týkající se osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
Uživatel může přijetím příslušné doložky souhlasit se zasíláním newsletteru obchodu a dalších obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů).
Uživatel se může kdykoli vzdát zasílání newsletteru obchodu a dalších obchodních informací zasláním e-mailu s názvem: "Newsletter Resignation" na adresu: SHOP@EXTREMEHOBBY.EU.
Veškerá oznámení týkající se osobních údajů uživatele by měl uživatel provádět přímo přihlášením k účtu a aktualizací údajů v něm uvedených. Za účelem plnění smlouvy může internetový obchod údaje, které od vás získá, zpřístupnit následujícím subjektům [údaje partnerů, včetně těch, jejichž prostřednictvím obchod plní své závazky, nebo obecné označení skupiny takových partnerů, např. kurýrní společnosti, provozovatelé platebních systémů, společnosti vyřizující reklamace atd.]. V takových případech je objem přenesených dat omezen na požadované minimum. Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci, pokud to vyžadují platné právní předpisy. Správcem vašich osobních údajů je EXTREME HOBBY POLSKA sp. z o.o., ul. Szkolna 90, 62-002 Suchý Las.