Vrácení a výměna zboží

Jak vrátit zboží dodané pomocí služby Allegro Smart?

Nezapomeňte, že produkty Allegro Smart mohou vrátit pouze jednotliví spotřebitelé.

1. Stáhněte si a vyplňte formulář pro vrácení . Přiložte ji k objednávce vrácení zboží.

2. Přejděte do aplikace Allegro pomocí internetového prohlížeče. Přejděte na kartu "koupeno" a klikněte na [podrobnosti] u vrácené objednávky. Poté klikněte na možnost [vrátit část nebo celý nákup] a vyberte položky, které chcete vrátit. Nakonec klikněte na [Odstupuji od smlouvy].

3. Stáhněte si kód pro vrácení nebo přepravní štítek. Po kliknutí na tlačítko [Ruším smlouvu] přejdete na další stránku. Zde si vygenerujete kód pro vrácení (pro balíkové automaty) nebo přepravní štítek (pro sběrná místa). Stáhněte si a vytiskněte štítek.

4. Odeslánízásilky. Místo odeslání závisí na námi předem zvoleném způsobu přepravy. Pokud jste použili balíkomat, můžete zásilku vrátit také v jakémkoli balíkomatu. Stačí vybrat možnost [odeslat balíček], poté stisknout tlačítko [Mám kód pro vrácení], přijmout podmínky a zadat dříve vygenerovaný kód pro vrácení. Postup vrácení se mírně liší, pokud byla zásilka vyzvednuta na sběrném místě (Żabka, Poczta Polska, kiosek RUCH atd.) - pak je třeba zásilku vytisknout a vrátit na kterékoli pobočce Poczty Polska.

Vraťte produkt dodaný s aplikací Allegro Smart!

- Zakoupený výrobek lze vrátit do 14 dnů od jeho obdržení.

- Při vracení více položek z jedné transakce by měly být všechny zabaleny do jedné zásilky.

- Upozornění: bezplatné vrácení je možné pouze pro ty, kteří využili službu Paczkomomat nebo sběrné místo. To není možné, pokud byla zásilka doručena poštou nebo pokud jste si zvolili platbu na dobírku.

Jak vrátit výrobek zakoupený na webových stránkách Extreme Hobby?

Na každý výrobek zakoupený u nás se vztahuje právo na odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech - počítáno ode dne, kdy jste zboží převzali nebo kdy zboží převzala třetí osoba (jiná než dopravce a vámi určená).

Přijímáme pouze zboží zakoupené v našem obchodě. Přiložení dokladu o koupi usnadňuje proces vrácení nebo výměny.


Zboží by mělo být zasláno zpět na adresu společnosti:

EXTREME HOBBY POLSKA Sp. z o.o.

Ulice Szkolna 90

62-002 SUCHY LAS

Vrácené nebo vyměněné zboží by mělo mít vyplněný formulář pro vrácení.

Peníze za vrácené zboží budou převedeny ve formě, ve které zákazník provedl platbu, nebo v jiné formě, kterou zákazník uvede, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 má zákazník, který je spotřebitelem, plné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.
K podání prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze 1 těchto Pravidel a vyplněný formulář nebo prohlášení o odstoupení od smlouvy zaslat na adresu EXTREME HOBBY nebo elektronicky na e mail: shop@extremehobby. V případě prohlášení o odstoupení od smlouvy zaslaného elektronicky zašle EXTREME HOBBY spotřebiteli neprodleně potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
Pro dodržení lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto oddílu stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je spotřebitel povinen vrátit objednané výrobky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, pokud možno v původním obalu nebo v náhradním obalu, který zaručuje dostatečnou ochranu při přepravě.
Vrácené zboží by mělo být zasláno zpět - pokud je to možné - spolu s daňovým dokladem nebo fakturou. V případě, že tak neučiní, EXTREME HOBBY žádost Zákazníka zohlední za předpokladu, že bude potvrzen prodej vráceného zboží u EXTREME HOBBY.
EXTREME HOBBY vrátí cenu a náklady na doručení objednaných výrobků odpovídající ceně nejlevnějšího běžného způsobu doručení spotřebiteli, který EXTREME HOBBY nabízí. Vrácení peněžních prostředků zaplacených na cenu se provede bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, stejným způsobem jako spotřebitel, pokud se spotřebitel nedohodl na jiném způsobu vrácení. Náklady na poštovní výměnu zboží činí 13,90 PLN a hradí je zákazník. V naší společnosti je také možné zboží bezplatně vyměnit.
V souvislosti s odstoupením od smlouvy mu EXTREME HOBBY neuhradí náklady na doručení vrácených výrobků.
Společnost EXTREME HOBBY může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.
V případě odstoupení od smlouvy vám EXTREME HOBBY doporučuje, abyste nás nejprve kontaktovali telefonicky nebo e-mailem na adrese shop@extremehobby.eu, kde získáte podrobné informace o postupu při vrácení výrobku (výrobků).


Výrobky zaslané zdarma v rámci věrnostního programu nelze vrátit.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte do svého vlastnictví nebo kdy zboží získá do svého vlastnictví třetí osoba (jiná než dopravce a vámi určená).

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat na adrese EXTREME HOBBY POLSKA sp. z o.o., ul. Szkolna 90, 62-002 Suchy Las SHOP@EXTREMEHOBBY.EU 48 724 999 191 (po-pá, 8-16 hod.).

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. "Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách extremehobby.eu. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně na trvalém nosiči (například e-mailem) potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy."

Pro dodržení lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky stažení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, vrátíme vám peníze stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám v důsledku tohoto vrácení nevzniknou žádné poplatky. "Náhradu můžeme zadržet, dokud položku neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve." "Zašlete nám prosím věc zpět nebo nám ji předejte neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty." -------------------------------------

Přílohy

STÁHNOUT FORMULÁŘ STÍŽNOSTI

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ PENĚZ

STÁHNOUT VÝMĚNNÝ FORMULÁŘ